فایل رایگان انتخاب و استفاده از باکتري پروبيوتيک براي استفاده در پرورش موجودات دريايي در دوره لاروي در صنعت آبزي پروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انتخاب و استفاده از باکتري پروبيوتيک براي استفاده در پرورش موجودات دريايي در دوره لاروي در صنعت آبزي پروري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

تحقیقات پروبیوتیکی در آبزی پروری در مراحل ابتدایی توسعه است و نیازمند تحقیقات بیشتر می باشد. توسعه پایدار آبزی پروری در بخش کشاورزی، نیازمند به کارگیری تکنیک های نوین می باشد. در بین تکنیک های معرفی شده، استفاده از باکتری های مفید یا زیست یار با اهدافی نظیر بهینه سازی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مورد استفاده در محیط پرورشی آبزیان، مصرف بهینه و افزایش کارآیی بهره برداری از آب و همچنین ارتقا عملکرد رشد آبزیان، صورت می گیرد. در حقیقت با اعمال مدیریت میکروبی در قالب بکارگیری باکتری های مفید، سازگاری بوم شناختی میزبان با محیط پرورشی افزایش یافته و بهره برداری بهینه از منابع آبی بالا می رود. لذا امکان بکارگیری مناسب از منابع آبی بخوبی فراهم گشته و کارآیی تولید بالطبع نیز افزایش می یابد. یافته های تحقیقات نشان می دهد که کنترل میکروبی و معرفی سویه های مفید باکتری ها تا چه حد در افزایش سازگاری اکولوژیکی، بقا و عملکرد رشد ماهیان مفید بوده و می تواند به عنوان یک راهبرد مهم در ارتقا و توسعه پایدار آبزی پروری کشور و استفاده مفید از منابع آبی پیشنهاد گردد. گروه های باکتری اصلی که به عنوان پروبیون بر روی پرورش میگو، خرچنگ، صدف و ماهی آزمایش شد شامل ویبریو، سودوموناس، باسیلوس و چند گونه از لاکتوباسیل بود. آزمایش های معدود با طراحی های ناقص در این زمینه صورت گرفته است، بنابراین اطلاعات موجود در این زمینه ناکافی است. آزمایشات به طور اختصاصی بر روی لارو انجام شده است، جایی که کاهش چشمگیری در بازماندگی به دست آمد.

لینک کمکی