فایل رایگان بررسي اثر سرمايه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار بر اشتغال صنايع تبديلي و تکميلي وابسته به کشاورزي در استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر سرمايه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار بر اشتغال صنايع تبديلي و تکميلي وابسته به کشاورزي در استان همدان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

کشاورزی یکی از مهمترین محورهای اصلی اقتصاد کشور بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی را می توان محرکی مطلوب و اثرگذار برای توسعه و اقتصاد دانست. صنایع وابسته به کشاورزی صنایعی است که ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با بخش کشاورزی دارد و تحت عنوان صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی شناخته شده است. در این تحقیق توان اشتغال زایی و اثر سرمایه گذاری و تعداد مجوز فعالیت بر اشتغال صنایع وابسته به کشاورزی، یعنی صنایع مرتبط با چهار زیربخش کشاورزی (باغی، زراعی، دامی، طیور و شیلات) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک مدل خطی در شکل تبعی کاب-داگلاس با استفاده از روش داده های تابلویی و نرم افزار Eviews برآورد گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع اسنادی جمع آوری شد. مطابق یافته های تحقیق، سرمایه گذاری و تعداد مجوز فعالیت به عنوان شاخصی از بهبود فضای کسب و کار، اثر مثبتی بر اشتغال صنایع تبدیلی دارد. از این رو توجه به سرمایه گذاری و افزایش آن در بخش صنایع وابسته به کشاورزی و همچنین کاهش موانع اداری می تواند در تقویت اشتغال در استان همدان موثر باشد.

لینک کمکی