فایل رایگان بررسي اثرات تنش شوري ناشي از آبياري با کلريد سديم بر شاخص هاي آناتوميکي گياه جو (Hordeum vulgare)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات تنش شوري ناشي از آبياري با کلريد سديم بر شاخص هاي آناتوميکي گياه جو (Hordeum vulgare) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تنش شوری یکی از مشکلات اصلی در صنعت کشاورزی است که سالانه خسارات زیادی به تولید محصولات کشاورزی در سرتاسر جهان وارد می نماید. در مطالعه حاضر به بررسی اثر تنش شوری بر شاخص های آناتومیکی گیاه استراتژیک جو در پنج هفته متوالی پرداخته شد. تنش شوری سبب ایجاد اثرات مضری بر روی اندام فتوسنتز کننده برگ گیاه شد. در پاسخ به تنش شوری ناشی از آبیاری گیاه جو با کلرید سدیم تراکم سلول های اپیدرمی برگ، تراکم روزنه ها، ایندکس روزنه ها، و طول و عرض سلول های محافظ روزنه ای کاهش معنی داری را نشان دادند که بیشترین کاهش در پنجمین هفته مشاهده شد. تنش شوری با افزایش تجمع سیلیس در سلول های اپیدرمی برگ سبب افزایش معنی دار طول و عرض سلول های سیلیکابادی شد و بزرگترین سایز سلول ها در هفته پنجم تنش شوری ملاحظه شد. بدین ترتیب گیاه جو با تجمع سیلیس به مقابله با تنش شوری پرداخت. به طور کلی گیاه جو به غلظت های بالای تنش شوری حساس است و تنش شوری با کاهش تقسیم سلولی سبب کاهش رشد و تقسیم سلول های برگ شده که با کاهش سلول های اپیدرمی و روزنه ای و کاهش رشد برگ همراه بود.

لینک کمکی