فایل رایگان بررسي امکان توليد تجاري علوفه با استفاده از برگ برهان (Albizia lebbeck) و کاهش هزينه هاي پرواربندي و اشتغال در بخش دامپروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي امکان توليد تجاري علوفه با استفاده از برگ برهان (Albizia lebbeck) و کاهش هزينه هاي پرواربندي و اشتغال در بخش دامپروري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور تولید تجاری علوفه و منفعت اقتصادی حاصل از جایگزینی برگ برهان با بخش علوفه ای جیره نشخوارکنندگان برای دامدار و مصرف کننده انجام گرفت. بدیهی است که کاهش هزینه تولید میتواند منجر به توسعه اندازه گله و واحد دامداری شود که نتیجه آن اشتغال مستقیم و غیر مستقیم افراد بیشتری خواهد بود. طبق مطالعات میزان پروتئین خام، چربی خام و NDF برگ برهان به ترتیب 22/4، 5/05 و 50/20 درصد گزارش شد. جیره های آزمایشی حاوی مقادیر مختلف برگ برهان به جای یونجه مورد بررسی قرار گرفتند و قیمت تمام شده جیره های آزمایشی محاسبه شد. طی محاسبات انجام گرفته برای یک دوره پرواربندی یکصد روزه برای یکصد راس بره نر، با فرض میانگین مصرف خوراک روزانه 2 کیلوگرم به ازای هر راس، هزینه خوراک برای جیره حاوی 50 و 100 درصد برگ برهان جایگزین شده با یونجه به ترتیب 14/3 و 28/7 درصد کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد میتوان از برگ برهان تا 18 درصد ماده خشک جیره ( 100 درصد جایگزین یونجه جیره) برای تامین خوراک گوسفندان عربی بهره برد و ضمن تولید تجاری علوفه برهان و کاهش هزینه های تولید، قیمت تمام شده محصولات را نیز به نفع مصرف کننده کاهش داد و به اقتصاد خانواده های ایرانی و تغذیه بهتر و سالم تر کمک کرد.

لینک کمکی