فایل رایگان بررسي خواص فيزيکي ، مکانيکي فيلم زيست تخريب پذير کيتوزان که حاوي اسانس علف ليمو و نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي خواص فيزيکي ، مکانيکي فيلم زيست تخريب پذير کيتوزان که حاوي اسانس علف ليمو و نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با توجه به توسعه روزا فزون تکنولوژى، رشد صنایع پتروشیمى و بسته بندى افزایش یافته و طى سال هاى اخیر در ایران نیز پلیمرهاى شیمیایى در مقیاس بالا تولید و در صنایع بسته بندى مورد استفاده قرار می گیرند که بخش عمده اى از آلودگى محیط زیست را تشکیل مى دهد. بنابراین استفاده از فیلم ها و پوشش های زیست تخریب پذیر میزان آلودگی را کاهش داده است. نانوذره دی اکسید تیتانیوم TiO2 از شرکت یو اس نانو خریداری گردیدو فیلم کیتوزان از طریق محلول سازی پودر آن با محلول آبی اسید استیک و گلیسیرین در طی مراحل مختلف تهیه شد. خواص فیزیکی و مکانیکی اندازه گیری شده عبارت اند از رنگ سنجی ،ضخامت، میزان کشش پذیری ، نفوذ پذیری در مقابل رطوبت ، میزان رطوبت فیلم ، میزان حلالیت فیلم در آب است. در این پژوهش دریافتیم که کیتوزان ، اسانس علف لیمو و نانوذره دی اکسید تیتانیوم TiO2 برخواص فیزیکی و مکانیکی موثر استبه این صورت که اسانس علف لیمو بر افزایش میزان نفوذ پذیری فیلم ها به بخار آب وبر میزان جذب رطوبت فیلم ها همچنین بر استحکام کششی و طول نقطه پارگی فیلم ها موثر بوده است . نانو ذره دی اکسید تیتانیوم در افزایش جذب رطوبت و حلالیت فیلم ها موثر می باشد.

لینک کمکی