فایل رایگان بررسي نقش و تاثير زنان روستايي در حفظ محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش و تاثير زنان روستايي در حفظ محيط زيست :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

منابع طبیعی تجدید شونده امروزه درابعاد مختلف زندگی بشر نقش بسزایی را ایفا می کند. عدم آگاهی مردم نسبت به اهمیت این منابع، عدم برنامه ریزی اصولی و گسترش شهرها منابع طبیعی را در معرض خطر جدی نابودی قرار داده است. مشکلاتی که بر اثر مصرف بی رویه و نادرست مواد سوختنی، سم، کود شیمیایی، آبیاری ناصحیح و ... به وجود می آید در صورتی که با آگاهی زنان همراه باشد می تواند به حداقل کاهش یابد و محیط زیست و آب و خاک را از آسیب های ناشی از استفاده نامعقول از این مواد مصون دارد. دراین رابطه دولت ها به دنبال جلب مشارکت آحاد مردم و خصوصا زنان می باشند. مدیریت زنان به خصوص در حفاظت از محیط زیست به عنوان راهکار اساسی در حراست منابع طبیعی است. لذا در این مطالعه ی مروری و کتابخانه ای به فایل رایگان بررسي نقش و تاثير زنان روستايي در حفظ محيط زيست پرداخته شده است. تا با اشاره به ا همیت این نقش و جایگاه بتوان گام موثر و مهمی در حفاظت از محیط زیست برداشت.

لینک کمکی