فایل رایگان تاثير قيمت نفت بر رشد بخش کشاورزي در ايران: رويکردي جهت اثبات وجود بيماري هلندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير قيمت نفت بر رشد بخش کشاورزي در ايران: رويکردي جهت اثبات وجود بيماري هلندي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

درآمدهای حاصل از فروش نفت سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید داخلی ناخالص در ایران دارد. بی شک، شوک های غیرقابل انتظار و زودگذر در قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی موثر خواهند بود. بنابراین، در مطالعه حاضر، اثر قیمت نفت بر رشد کشاورزی با استفاده از رویکرد ARDL در طی دوره زمانی 1396-1357 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد قیمت نفت اثر منفی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد که این یافته، وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران را اثبات می کند. همچنین، افزایش صادرات و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سبب رشد این بخش می شود. در پایان، ضریب تصحیح خطا معنادار و منفی شد که به اثرگذاری سیاست ها در کوتاه مدت می توان امیدوار بود.

لینک کمکی