فایل رایگان بررسي نقش برند بر وفاداري و خريد مجدد مشتريان (عوامل موثر و چالش ها)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش برند بر وفاداري و خريد مجدد مشتريان (عوامل موثر و چالش ها) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

از لحاظ اقتصادی و استراتژیک برندها جزء دارایی های با ارزش شرکت ها محسوب میشوند. از جمله مفاهیم اساسی و مهم در زمینه بازاریابی وفاداری مشتریان به نام تجاری یا برند می باشد. با توجه به این که به دست آوردن مشتری جدید بسیار پر هزینه تر از برقراری یک رابطه گسترده تر و عمیق تر با مشتریان فعلی است موضوع وفاداری مشتری به برند و شناسایی عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از عوامل ایجاد و افزایش تعهد به وفاداری مشتری قابلیت اعتبار برند است. برندهایی که اعتبار افزوده ای را برای مشتریان به ارمغان می آورند، می توانند به جایگاه خاصی در ذهن مصرف کننده دست یابند و ممکن است ارزش ها، اعتقادات، سیاست ها و حتی افراد را تحت تاثیر قراردهند. اهمیت ایجاد و حفظ وفاداری مشتری، تبدیل به تمرکز اصلی در بازاریابی شده است. سطح بالای وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث ایجاد یک سری مزیت های رقابتی برای شرکت ها و تاثیر مثبت بر افزایش درآمد نام تجاری و کاهش هزینه های بازاریابی میگرددروش پژوهش از نوع توصیفی-کیفی بارویکردکتابخانه ای می باشد. بررسی و تجزیه و تحلیل پژوهش های انجام شده در این تحقیق به عوامل اثر گذار در وفاداری مشتری و خرید مجدد مشتری از برند پرداخته و چالش ها و موضوعات مرتبط مورد بحث و بررسی قرار می دهد. با توجه به یافته های پژوهش اعتبار برند نقش مهمی در بهبود تمایلات رفتاری مشتریان ایفا می کند، بدین معنی که افزایش رضایت مشتریان باعث تعهد به وفاداری، تبلیغ و توصیه ( تبلیغ دهان به دهان ) برند به دیگران و کاهش تمایل به تغییر برند می گردد. از این رو مدیران می بایست به اعتبار توجه ویژه ای داشته و نقش موثر آن بر رضایت و وفاداری مشتریان را مدنظر قرار داده و استراتژی های مناسبی در راستای ایجاد اعتماد و توسعه وفاداری آنان طراحی نمایند

لینک کمکی