فایل رایگان ام آر آي(MRI) مديريت دانش در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ام آر آي(MRI) مديريت دانش در سازمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

انقلاب دانش اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمان ها منوط به میزان تاکید و توجه آنها بر دانش است. هدف از این تحقیق رونمایی از تاثیرجریانات گلبولهای دانش در سازمان به طریق پژوهش کیفی و بررسی کتابخانه ای میباشد. نتایج حاصل ازاین مطالعه، در کالبد شکافی میزان دارایی فکری، بیلان مناسب دانش و ارتقاء حس به اشتراک گذاری دانش بصورت افقی در سازمانها موثر خواهد بود. همچنین نقاط تاکید و توجه بیشتر بر منابع انسانی،که تولیدکنندگان و حاملان اصلی دانش در سازمان هستند، به ویژه در زمینه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی، که جریان دانش در داخل سازمان را شکل می داد، مورد توجه ویژه ای قرار گرفت.فرد و سازمان در اورژانس دانش، هدایت دانش به منظور ریکاوری سازمانی، مدیریت دانش و احیای قلبی سازمان نقش منابع انسانی و مدیریت آن در مدیریت دانش و مدیریت دانش و سی تی اسکن خلاقیت سازمانی از عواملی است که عمیقا با گردش دانش ودانشیکردن سازمان وبه تبع آن، کارکنان دانشی مرتبط است که در این مطالعه به آنها پرداخته ایم.تحلیلها نشان میدهند شاهرگ اصلی سرآمدی سازمانهای امروزی، دانش (دانسته مبتنی بر تجربه) است و یک منبع کلیدی در هر سازمانی است. انسان هرچه بیشتر بداند، بهتر میتواند عمل کند.

لینک کمکی