فایل رایگان بررسي تاثير کيفيت حسابرسي مستقل بر روابط بين اقلام تعهدي اختياري با بازده سهام و سودآوري آتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير کيفيت حسابرسي مستقل بر روابط بين اقلام تعهدي اختياري با بازده سهام و سودآوري آتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در این تحقیق ابتدا به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام و سودآوری آتی پرداخته شده است، سپس با استفاده از متغیر دامی کیفیت حسابرسی مستقل، تلاش شد تا به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام و سوددهی آتی در شرکت هایی که دارای حسابرسان با کیفیت تر هستند نسبت به سایر شرکت ها قوی تر است یا خیر. در این تحقیق داده ها به صورت سالانه برای دوره ی زمانی 1393 تا 1397 و با استفاده از آزمون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از سه مدل جونز، دیچو و دیگران و کاسنیک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام و سودآوری آتی دارای رابطه مستقیم معنادار است. هم چنین، رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و سودآوری آتی در شرکت هایی که از حسابرسان مستقل با کیفیت تر استفاده می کنند، نسبت به سایر شرکت ها قوی تر است. در نهایت، رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام در شرکت-هایی که دارای حسابرسان با کیفیت تر هستند، نسبت به سایر شرکت ها قوی تر نیست.

لینک کمکی