فایل رایگان بررسي تاثير مديريت دانش بر عملکرد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير مديريت دانش بر عملکرد سازماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

امروزه جوامع روز به روز به سوی دانش محور بودن در حرکت اند و در محیط سازمانی که مشخصه آن تلاطم وپیچیدگی است ؛توانایی یک شرکت در ایجاد و حفظ مزیت های رقابتی در دانسته هایش نهفته است. یک فضای شغلی که به سرعت در حال تغییر است و با جهانی شدن و افزایش تقاضاها و رقابت روزافزون مشتریان ، شرکت ها را دنبال می کند تا عملکرد خود را به طور مداوم بهبود بخشند. در حالی که دانش و به طور فزاینده به عنوان یکی از عوامل اصلی و کلیدی در استفاده از مزیت رقابتی در جهان امروز ، در نظر گرفته می شود. مدیریت دانش (KM) برای دستیابی به رقابت پذیری و عملکردهای برتر تجاری ، بخش مهمی از مدیریت شرکت محسوب می شود.هدف پژوهش حاضر فایل رایگان بررسي تاثير مديريت دانش بر عملکرد سازماني می باشد و یافته های تحقیق نشان داد مدیریت دانش به صورت مستقیم وغیر مستقیم بر عملکرد سازمان تاثیر دارد.

لینک کمکی