فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيک بر بهبود فعاليت بنگاههاي اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيک بر بهبود فعاليت بنگاههاي اقتصادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با ورود فناوری اطلاعات به حوزه تجارت، روش های مختلفی جهت مبادلاتتجاری در دنیاب مجازی ایجاد شده است و موضوع موثر بودن استفاده و سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعاتدر بهره وری و کارایی کسب و کار با بحث و مناظرات زیادی همراه بوده است. حرکت به سمت حمایت از سازمان ها و بنگاههای کوچک و متوسط با توجه به نقش موثر آنها در اقتصاد کشور، می توانند نتایج مثبتی در عرصه اقتصادی اجتماعی به همراه داشته باشد که با ورود این سازمان ها به تجارت الکترونیک بین بنگاهی از اهمیت مضاعف برخوردار خواهد شد. بنابراین هدف این مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک بر بهبود فعالیتهای اقتصادی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای می باشد و نتایج مقاله نشان می دهد که تجارت الکترونیک با تغییر فرایندهای تولید و توزیع، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش بازدهی داریی ها بر عملکرد بنگاهها موثر است و سرمایه گذاری بر نیروی کار فناوری اطلاعات می تواند بر بهره وری بنگاهها موثر و مفید باشد.

لینک کمکی