فایل رایگان نقش هوشمند سازي اشيا در طراحي شهرهاي هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش هوشمند سازي اشيا در طراحي شهرهاي هوشمند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

اینترنت اشیا الگوی جدیدی است که اینترنت و اشیا فیزیکی را ادغام می کند و یک شبکه عظیم از میلیاردها یا تریلیون ها اشیا در ارتباط با یکدیگر را ایجاد می کند. اینترنت اشیا internet of things مفهومی جدید در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و برای هر موجودی (انسان، حیوان و اشیا)قابل ارسال و دریافت داده از طریق شبکه های ارتباطی فراهم می شود. از طرفی شهر هوشمند در سال های اخیر، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به عنوان یک رویکرد موثر برای رسیدن به طراحی و مدیریت بهتر شهری مطرح شده است. هدف از پژوهش حاظر بررسی فایل رایگان نقش هوشمند سازي اشيا در طراحي شهرهاي هوشمند می باشد.افزایش تراکم جمعیت در مراکز شهر نیازمند ارایه سرویس ها و زیرساخت های کافی برای براورده ساختن نیازهای شهروندان است. استفاده از تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی به این هدف فرصتی را برای توسعه شهرهای هوشمند فراهم ساخته است.کاربردهای جدید اینترنت اشیا، ابتکار عمل هایی در شهر هوشمند در سراسر جهان ارائه می کنند و قابلیت نظارت، مدیریت و کنترل از راه دور دستگاه ها و ایجاد بینش ها و اطلاعات قابل اجرا از جریان های گسترده ی داده های بلادرنگ را فراهم می سازند.

لینک کمکی