فایل رایگان ارزيابي دقت و صحت کنتورهاي اندازه گيري گاز صادراتي در محل نصب بر مبناي استانداردAGA6

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي دقت و صحت کنتورهاي اندازه گيري گاز صادراتي در محل نصب بر مبناي استانداردAGA6 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

یکی از فعالیتهای مهم در مقوله اندازه گیری سیالات، ارزیابی وضعیت کارکرد سیستم های اندازهگیری و حصول اطمینان از عملکرد صحیح و دقیق تجهیزات و حفظ دقت مجموعه سیستم مطابق آنچه سازنده اعلام نموده و یا در گواهینامه های کالیبراسیون اولیه درج گردیده است می باشد. به طور معمول جهت بررسی دقت عملکرد و انجام تنظیمات بر روی کنتورها، آنها را از محل نصب باز و به آزمایشگاه معتبر ارسال می نمایند و پس از انجام آزمایشات لازم و صدور گواهینامه جدید مجددا آن را در محل قبلی مورد استفاده قرار می دهند که این فرآیند علاوه بر وقت گیر بودن و امکان صدمات فیزیکی به کنتور،معمولا0 با هزینه بالا و عدم دسترسی به کنتور برای مدت طولانی همراه می باشد. بنابراین به منظور ایجاد روش جایگزین که معایب فوق را مرتفع نماید، انجمن گاز آمریکا در تاریخ مارس 2013 روش استانداردی را تحت عنوان AGA6 منتشر نموده است. مطابق این گزارش برای اطمینان از تداوم دقت و صحت عملکرد کنتورهای اندازه گیری کمی گاز میتوان بدون باز کردن و انتقال کنتور از محل نصب، ارزیابی کارکرد کنتور را از طریق مقایسه کارکرد آن با یک سیستم دقیق تر که بطور ثابت و یا موقت در سایت نصب شده و با کنتور مورد نظر به صورت سری عملیات اندازه گیری گاز را انجام میدهد (Master Meter) مورد تحقیق قرار داد.

لینک کمکی