فایل رایگان امکان سنجي به کارگيري فلومترهاي تک فاز و Clamp-on به منظور اندازه گيري گاز تر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امکان سنجي به کارگيري فلومترهاي تک فاز و Clamp-on به منظور اندازه گيري گاز تر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی امکان سنجی اندازه گیری جریان گاز تر با استفاده از فلومتر تکفاز Clamp-on میپردازد. تعریف گاز تر و تفاوت آن با سیال چند فازی و مفاهیم مرتبط با آن برای این نوع اندازهگیری همراه با بررسی برخی از فلومترهای تکفاز و امکان پذیری به کارگیری هر یک در این مقاله گردآوری شده است. نتایج چند آزمایش صورت گرفته در راستای امکان سنجی به کارگیری فلومترهای آلتراسونیک Clamp-on به منظور اندازه گیری جریان گاز تر ارائه شدهاست و در هر مورد مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان میدهد، اندازه گیری جریان گاز تر در زمره موضوعات روز و لبه دانش است و با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از جریان های سیالات در داخل کشور از این نوع هستند، مطالعه و تحقیق بیشتر بر روی آن برای ارتقاء سطح علمی و صنعتی کشور ضروری میباشد.

لینک کمکی