فایل رایگان بررسي استانداردها وشبيه سازي هاي CFD در حوزه ي کاليبراسيون کنتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي استانداردها وشبيه سازي هاي CFD در حوزه ي کاليبراسيون کنتور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تمامی تجهیزات اندازه گیری، از جمله کنتورها، به کالیبراسیون نیاز دارند. کنتورها تجهیزات اصلی اندازه گیری سیالات در تمامی فرآیندهای صنعتی و مبادلاتی هستند. دقیق بودن این تجهیزات اهمیتی حیاتی دارد و عدم دقت آنها حتی به صورت جزئی، باعث ایجاد خسارات قابل توجهی میگردد. از این رو کالیبراسیون کنتورها اهمیت ویژه ای دارد. کالیبراسیون یکی از مفاهیم کلی و مهم در حوزه ی میترینگ و کنتور میباشد. فرآیند کالیبراسیون را میتوان از دو جنبه بررسی نمود. در یک مفهوم کالیبراسیون عبارتست از ارزیابی یک کنتور جهت تشخیص مطابقت آن با استانداردهای مرجع. علاوه بر این کالیبراسیون میتواند به فرآیندی اشاره داشته باشد که در آن دقت یک کنتور در اندازه گیری، تعیین و در صورت نیاز اصلاح میگردد. در مفهوم دوم کالیبراسیون را میتوان تقریبا0 همارز با عملیات پرووینگ در نظر گرفت. در این پژوهش تعدادی ازاستانداردهای5 مرجع5 مهم و پرکاربرد در حوزه ی کالیبراسیون کنتورها مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین در بخش دیگری از این تحقیق تعدادی از پژوهش های انجام گرفته در رابطه با شبیه سازی و مدلسازی های CFD در حوزه ی میترینگ و کالیبراسیون کنتورها، معرفی و بررسی شده اند. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد در سالیان اخیر شبیه سازی های CFD جایگاه ویژه ای در میترینگ و کالیبراسیون کنتورها به دست آورده اند. مدلسازی های عددی5 کامپیوتری دارای مزایای بیشماری از جمله کاهش هزینه های اقتصادی و سهولت کاربرد در مقایسه با فرآیندهای آزمایشگاهی میباشند. این مزایا باعث شدهاند این تکنیک به عنوان یکی از رویکردهای نوین در میترینگ و کالیبراسیون مطرح شده، و نهادهای معتبر در حوزه ی کالیبراسیون بیش از پیش از مدلسازی های عددی ، و به طور خاص CFD، در این زمینه استفاده نمایند.

لینک کمکی