فایل رایگان شبيه سازي فلوکامپيوتر در فلوسنج اريفيسي با استفاده از شبکه فازي عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي فلوکامپيوتر در فلوسنج اريفيسي با استفاده از شبکه فازي عصبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یکی از متداولترین سیستم های اندازه گیری فلوی گاز، فلوسنج اریفیسی میباشد. این سیستم شامل صفحه فلزی اریفیس، ترانسمیترهای دما، فشار، اختالف فشار و فلوکامپیوتر میباشد. فلوکامپیوتر علاوه بر نگهداری اطلاعاتی مانند دما، فشار، اختلاف فشار و فلوی حجمی در شرایط مختلف، میزان فلوی گاز در شرایط استاندارد را محاسبه میکند. با توجه به اینکه فلوکامپیوتر دستگاهی گران قیمت بوده و فرمولهای به کار رفته در آن طولانی، پیچیده و غیرخطی میباشند و احتمال سوار شدن نویز بر روی داده های ورودی آن وجود دارد لذا در این مقاله برای رفع این مشکل و جهت پایش همزمان عملکرد فلوکامپیوتر، با استفاده از شبکه فازی-عصبی شبیه سازی شده و برای اندازه گیری فلوی گاز به صورت موازی با فلوکامپیوتر به کار برده میشود. شبکه فازی-عصبی مربوطه در نرم افزار متلب طراحی شده و داده های مورد نیاز شبکه از طریق فرمولهای موجود در استانداردهای بین المللی محاسبه فلوی گاز )AGA( تهیه میگردد. این داده ها به دلیل پراکندگی دامنه زیاد، نرمال سازی شده و سپس در آموزش و تست شبکه به کار برده میشوند. این شبکه دارای پنج ورودی و یک خروجی میباشد. در طراحی شبکه فازی-عصبی از دو سیستم فازی نوع1 و نوع2 استفاده میشود تا عملکرد آنها مقایسه شده و برتری سیستم های فازی نوع2 نسبت به نوع1 در مواجهه با عدم قطعیتها )نویز( اثبات شود. با توجه به اینکه ممکن است داده های ارسال شده به فلوکامپیوتر دارای نویز بوده و محاسبه فلوی گاز دچار خطا گردد لذا از سیستم فازی نوع2 برای کاهش اثر نویز استفاده می گردد.

لینک کمکی