فایل رایگان مدل سازي تحليلي اندازه گيري ضريب انقباض سيال در دبي سنج هاي مبتني بر اختلاف فشار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي تحليلي اندازه گيري ضريب انقباض سيال در دبي سنج هاي مبتني بر اختلاف فشار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

این مقاله جهت ارائه راهکاری برای حل مشکل مدل سازی فرآیند انقباض جریان سیال در هنگام اندازه گیری جریان سیالات علی الخصوص گازها، توسط دبی سنج های مبتنی بر اختلاف فشار فراهم آمده است. در این مقاله به کمک یک مدل محاسباتی ضریب انقباض سیالات در جریان های کاهشی و تراکمی امکان سنجی شده است. در این مطالعه یک روش تحلیلی برای محاسبه ضریب انقباض سیالات مطرح شده است و نتایج آن با مدلهای آزمایشگاهی مورد مقایسه قرارگرفته است. ارزیابی عملکرد این روش، بسته به پارامترهای هندسی جریان سیال، در خط لوله و صفحه های اوریفیس مطالعه شده است.

لینک کمکی