فایل رایگان مروري بر تکنيک هاي نشتي يابي خطوط لوله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر تکنيک هاي نشتي يابي خطوط لوله :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

خطوط لوله به عنوان یکی از اقتصادی ترین روشهای انتقال سیالات در مسافتهای طولانی و توزیع آن در مناطق و شهرهای بزرگ شناخته میشوند. سیالاتی که توسط این خطوط جابجا و توزیع میشوند، از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار هستند و گاهی خطرناک و آلودهکننده محیطزیست نیز هستند، در این شرایط توسعه سیستمی برای نظارت بر خطوط لوله که وظیفه پیشبینی و تشخیص سریع و دقیق نشتی را بر عهده داشته باشد بسیار ضروری است. در این تحقیق به بررسی روشهای تکنیکی نشتی یابی خطوط لوله که در دو دسته عمده روشهای سختافزاری و روشهای محاسباتی قرار میگیرند پرداخته شده است؛ با معرفی مزایا، معایب و محدودیت های هرکدام سعی در انتخاب و معرفی بهترین روش ممکن بر اساس حداقل نیروی انسانی درگیر و مورد نیاز در فرایند نشتی یابی، سرعت و دقت و محدوده اعتبار، شده است. در این بین بعضی از چالشهایی که در فرایند نشتی یابی وجود دارد، معرفی شده و توانایی روشهای موجود در برطرف کردن این چالشها بحث شده است.

لینک کمکی