فایل رایگان بررسي شيوه فرماندهي شهيد همداني در مديريت بحران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي شيوه فرماندهي شهيد همداني در مديريت بحران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی توانمندی های شهید همدانی در مدیریت بحران انجام پذیرفته است. این تحقیق از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی بوده و از منظر گردآوری داده ها جز تحقیقات توصیفی می باشدبه. منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و هم چنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از دو مرحله کد گذاری های باز و محوری بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از این مسئله هستند که سردار همدانی در مواجهه با بحران ها اصول خاصی را به منظور مدیریت بحران شامل: شناخت بحران ها و اولویت بندی بر اساس نیاز سازمان؛ شناخت عوامل موثر در بروز بحرانها و اولویت بندی این عوامل؛ فراهم کردن امکانات و زمینه های لازم جهت حل و یا کنترل و کاهش تبعات بحران ها؛ انتخاب راه حل های بهینه؛ وجیهت زیر دستان و فرماندهان و ... از خود به نمایش گذاشته اند. که رعایت این اصول زمینه ساز موفقیت سازمان تحت فرمان ایشان در زمان فرماندهیشان در قسمت های مختلف وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است.

لینک کمکی