فایل رایگان بررسي مطابقت مباني سبک زندگي حسين همداني با احياي مباني اخلاقي آرمان شهر مهدوي (عج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مطابقت مباني سبک زندگي حسين همداني با احياي مباني اخلاقي آرمان شهر مهدوي (عج) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

سبک زندگی مجموعه ای از الگوهای نظام مند در حوزه رفتار بوده که برآمده از نوع نگرش ها، هنجار ها و باور های فردی و اجتماعی در فرهنگ و یا خرده فرهنگ ها است. به آن جهت که فرهنگ از عوامل متعددی اثر می پذیرد، می توان بیان نمود که، آموزه های دینی یکی مولفه های مهم در شکل گیری سبک زندگی است. یکی از مهم ترین آموزه های دینی در جوامع شیعی اعتقاد به مفهوم مهدویت ، تشکیل حکومت جهانی و یا به عبارتی دیگر همان مدینه فاضله مهدوی(عج)است.این مفهوم، گستره ی وسیعی از زندگی اجتماعی افراد را در بر گرفته که در واقع همان تبلور آرمان اسلام گرایی در جهان امروزاست. این اصل در زندگی، منش وسیاق زندگی شهید حسین همدانی به عنوان یک انسان مبارز، شجاع، دارای فضایل اخلاقی ورفتاری و در نهایت مهدی باور به خوبی به منصه ظهور رسیده است.این پژوهش درصدد است تا ضمن اشاره به این مفهوم به بررسی اجمالی زندگی شهید حسین همدانی و برخی از خصوصیت های اخلاقی (ایمان و اخلاص، اخلاق، عدالت خواهی ) وی پرداخته و به چگونگی احیاء آنها را، در مطابقت به برخی از ویژگیهای مدینه ی فاضله ی مهدوی (عج) بیان نماید.

لینک کمکی