فایل رایگان نقش فرماندهي و مديريت به سبک شهيد همداني در فتنه 88

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش فرماندهي و مديريت به سبک شهيد همداني در فتنه 88 :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 37

چکیده مقاله:

در این مقاله مدیریت و فرماندهی شهید همدانی در فتنه 1388 مورد بررسی قرار گرفته است و ویژگی های شخصیتی و اخلاقی ایشان که باعث شکوفایی استعداد مدیریت و فرماندهی و توفیقات او درصحنه های دشوار شده مورد تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی در حوزه اغتشاشات شهری در ایران نشان می دهد مدیریت خوب و هوشمندانه فرمانده و سایر افراد حاضر در صحنه عملیات نقش تعیین کنندهای در پیشگیری و مقابله با ناآرامیهای شهری وکنترل آن دارد و این عامل می تواند پدیده طبیعی هدایت و کنترل صحنه را به سمت وضعیت عادی و امنیت پایدار سوق دهد.شهید همدانی با داشتن سابقه مدیریتی و فرماندهی در طول دفاع مقدس، پس از جنگ تحمیلی هم در حوزه های مدیریتی و مقابله با اغتشاشات خوش درخشید و در فتنه 88 هم نقش عمده ای در دفع توطئه های اغتشاشگران و عوامل پیدا و پنهان آنها داشت.این تحقیق با روش تاریخی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی و اسنادی در ابعاد مدیریتی شهید همدانی در شرایط بحران، مدیریت و فرماندهی و کنترل صحنه عملیات اغتشاشات شهری مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد و سعی در پاسخگویی به این سوال اصلی را دارد که این ابعاد مدیریتی کدامند و نقش هر یک در مهار فتنه 88 تا چه حد بوده است. لازم به ذکر است که فرماندهی ایشان در شرایط خاص و بحرانی فتنه 88 بر صحنه های عملیاتی دشوار صورت گرفته و باعث موفقیت قابل توجهی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد، لذا به همین دلیل در این مقاله بررسی ابعاد فرماندهی، مدیریتی ایشان در شرایط بحران و مدیریت و کنترل صحنه عملیات اغتشاشات شهری مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد که برخی مصادیق مدیریت، فرماندهی و رهبری شهید همدانی طی فتنه 88 ذکر میگردد.

لینک کمکی