فایل رایگان ارائه ساختار بهينه براي گيرنده هاي سيگنال چرپ دربرگيرنده ي داده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه ساختار بهينه براي گيرنده هاي سيگنال چرپ دربرگيرنده ي داده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

انواع مدولاسیون های مبتنی بر طیف گسترده چرپ، از گذشته تاکنون، بدلیل عملکرد مناسب سیگنال چرپ در فواصل طولانی و مقابله با ناایده آلی ها و اختلال های ممکن مسیر در کاربردهای نظامی و مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرند. در سال های آغازین گسترش مبحث اینترنت اشیا و پیاده سازی آن، این مدولاسیون با نام مدولاسیون طیف گسترده چرپ دور برد- با مصرف توان پایین برای شبکه های محدوده گسترده با توان مصرفی پایین موجود در اینترنت اشیا منطبق و به روزرسانی شده است. منابع موجود درباره جزئیات این مدولاسیون محدود بوده و شامل پیاده سازی دقیقی از آن نیز نمی شوند. در این مقاله، با توجه به نیاز روز افزون به گیرنده و فرستنده های رادیویی با توان و مساحت مصرفی کم که برای کاربردهای اینترنت اشیا مناسب هستند، بر روی شناخت و پیاده سازی دمودلاسیون صحیح این مدولاسیون جدید و انحصاری تمرکز شده است. ابتدا شرح دقیقی از روش این مدولاسیون و دمودلاسیون آن، با استفاده از گزارش های پیشین در این زمینه، ارائه شده است. سپس، ساختار موجود مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد آن با استفاده از روابط ریاضی اثبات شده است. با استفاده از دانش ارائه شده ، دو ساختار جدید به همراه روابط ریاضی لازم برای نشان دادن صحت عملکردشان پیشنهاد شده اند. درنهایت، به مقایسه این سه ساختار و چالش های پیاده سازی آنها پرداخته و ساختار بهینه ازنظر توان مصرفی و مساحت سیلیکون انتخاب شده است.

لینک کمکی