فایل رایگان بررسي کارآمدي راهکار هاي جبران سازي فرکانسي تقويت کننده هاي سه طبقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کارآمدي راهکار هاي جبران سازي فرکانسي تقويت کننده هاي سه طبقه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امروزه راهکارهای متعددی جهت جبران سازی فرکانسی تقویت کننده های سه طبقه ارائه شده است. با توجه به اینکه هر راهکار به تنهایی نمی تواند تمامی مشخصه های مطلوب را دارا باشد هر یک صدد اند تا در جهت بهبود مولفه فرکانسی تقویت کننده ها گام توان مصرفی، حاشیه فاز، ،DC بردارند و تا حد امکان مشخصه های آنان را اصلاح کنند. این مشخصه ها عبارت اند از آهنگ گردش، بهره حاشیه بهره، فرکانس بهره واحد. با توجه به مصالحه های موجود بین مشخصه های مطلوب الزاما یک راهکار نمی تواند تمام مشخصه های مرتبط با یک تقویت کننده را بهبود بخشد، از این رو راهکار های متعددی ارائه شده اند. در مقاله پیش رو پاره ای از راهکار های جبران سازی فرکانسی تقویت کننده های سه طبقه بررسی، مقایسه و تحلیل شده اند.

لینک کمکی