فایل رایگان بهبود آشکارسازي کاربر اوليه با استفاده از ساختارهاي داخلي OFDM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود آشکارسازي کاربر اوليه با استفاده از ساختارهاي داخلي OFDM :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

تقاضای فراوان استفاده از سیستم های بی سیم محدودیت های یادی را در استفاده از طیف رادیویی موجود که منبعی محدود و با ارزش است ایجاد می کند هدف از این مقاله فایل رایگان بهبود آشکارسازي کاربر اوليه با استفاده از ساختارهاي داخلي OFDM می باشد. رادیو شناختی یک فناوری کارامد است که روشی جدید برای بهبود بهره وری در استفاده از طیف الکترومغناطیسی حال حاضر را ارائه می دهد. یک سامانه رادیو شناختی یک تشخیص اشتباه می تواند موجب عدم استفاده موثر از طیف شود. در محیط پیرامون ما امواج رادیویی متعددی از جمله موج سینوسی وجود دارد. اگر سیستم رادیو شناختی که از روش ویژگی ایستان دوری وجود کاربر اولیه را آشکارسازی کند این امواج سینوسی می توانند سبب تشخیص اشتباه کاربر اولیه در سامانه رادیو شناختی شوند. برای حل این مشکل در این مقاله تمایز بین تشخیص سیگنال سینوسی و سیگنال OFDM مضرب فرکانسی ان در گیرنده های رادیو شناختی ایجاد شده است.

لینک کمکی