فایل رایگان بهبود خطينگي خازن-ولتاژ(c-v) يک اسيلاتور کنترل شونده با ولتاژ (LC VCO) به روش شيفت باياس در تکنولوژي استاندارد CMOS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود خطينگي خازن-ولتاژ(c-v) يک اسيلاتور کنترل شونده با ولتاژ (LC VCO) به روش شيفت باياس در تکنولوژي استاندارد CMOS :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله یک نوسان ساز کنترل شونده با ولتاز با استفاده از تکنیک شیفت بایاس به منظور تغییر مشخصه ی ورکتور و افزایش میزان خطینگی VCO طراحی شده است. با اضافه کردن 6 ورکتور MOS موازی مد وارونگی بایاس شیفت داده شده در حالت موازی با یکدیگر، خطینگی کمتر از 47% به دست آمده است. این تکنیک توسط نرم افزار Cadence IC Design در تکنولوژی 180 نانومتر TSMC CMOS شبیه سازی شده است. VCO ارائه شده دارای نویز فاز dBc/Hz -116.5 در آفست فرکانس 1 MHz در فرکانس 3.42 GHz را شان می دهد و این در حالی است که KVCO مدار در محدوده ی فرکانسی از GHz 2.51-3.42 کمتر از 47 درصد از KVCO ایده ال انحراف دارد و قابل ذکر است که توان مصرفی تحت تغذیه 1.8V ، 1mw می باشد.

لینک کمکی