فایل رایگان نقش تدريس در فضاي باز و بازديدهاي علمي در آموزش بهتر درس علوم تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش تدريس در فضاي باز و بازديدهاي علمي در آموزش بهتر درس علوم تجربي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان نقش تدريس در فضاي باز و بازديدهاي علمي در آموزش بهتر درس علوم تجربي می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان کوهدشت می باشند که در سال تحصیلی 98-99 در شهرستان کوهدشت، مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 40 نفر از دانش آموزان بود که 20 نفر گروه کنترل و 20 نفر هم گروه آزمایش بودند. در این پژوهش ابزار سنجش آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته بود. از روش نیمه تجربی یا شبه تجربی استفاده شده است نتایج به دست آمده از این پژوهش، نشان میدهد که تدریس در فضای باز و بازدیدهای علمی بر روی آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان تاثیر می گذارد.

لینک کمکی