فایل رایگان نقش طلاق در تجربه ي زيسته ي زنان خشونت ديده ي بلوچ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش طلاق در تجربه ي زيسته ي زنان خشونت ديده ي بلوچ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

خشونت علیه زنان همواره در جوامع مختلف وبه اشکال گوناگونی وجود داشته است. این پدیده تحت تاثیر عوامل و پیامدهای متفاوتی قرار گرفته که طلاق یکی از آن ها است. مطالعه ی حاضر با رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به تجربه ی زیسته ی زنان خشونت دیده بلوچ در مواجهه ی با طلاق می پردازد. داده های این مطالعه با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک مصاحبه ی عمیق از 13 نفر از زنان خشونت دیده که به دادگستری ایرانشهر مراجعه کرده جمع آوری شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با شیوه کدگذاری انجام شده است. نتایج نشان می دهند که طلاق علت خشونت است طلاق در زمینه فرهنگی که زنان در آن زندگی می کنند، موجب تشدید خشونت می شود و نهایتا طلاق پیامدخشونت علیه زنان محسوب می شود.

لینک کمکی