فایل رایگان نقش کرامت زن وحياواثر تربيتي آن در سبک زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش کرامت زن وحياواثر تربيتي آن در سبک زندگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مباحث حوزه معرفتی وتربیتی زن ،مسئله حفظ کرامت وجایگاهی است که در نظام دینی و اخلاقی برای او در نظر گرفته شده است .اسلام به طور مستقیم به تبیین نقش زنان در ارزش گذاری سبک زندگی اسلامی میپردازد ،اگر زنان در مسیر صحیح الهی قرار گیرند، با توانایهای بالقوه خود می توانند خانواده و جامعه را از انحرافات اخلاقی و عقیدتی نجات دهند. زنان عنصری سازنده درسالمت معنوی جامعه وسبک زندگی اسلامی دارند،که عالوه بر نقش های اجتماعی خود وظیفه پرورش و تاثیر بر نسلها را دارند و تاثیر بسزایی بر جوامع خود می گذارند و حتی می توانند به سیر تاریخی جامعه تاثیرگذار و مسیر آن را تغییر دهند. حضور مثبت و موثر در صحنه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی از این جمله میباشد. هدف پژوهش حاضر حفظ کرامت زن وحیا ونقش تربیتی آنها در سبک زندگی اسلامی است .در این مقاله تلاش میشود باتوجه به کرامت انسانی زن ،بابیان کردن الگو های کاربردی زندگی اسلامی بانوان در مواجهه با سبک زندگی غربی،از تهاجم فرهنگی که برای انحراف جوانان و خانواده ها تهدید کننده است ، اندکی کاسته شود.

لینک کمکی