فایل رایگان نقش معلم در پرورش خلاقيت يادگيرندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش معلم در پرورش خلاقيت يادگيرندگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

خلاقیت مهمترین و اساسی ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی ترین عامل ایجاد ارزش است که در همه ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملا حیاتی ایفا میکند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگیهای انسان است و همه انسانها دارای قوه خلاقیت هستند و باید محیط و فضای مساعدی برای رشد و پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان فراهم آورد. در این میان، معلمان نقش مهمی را بر عهده دارند. آنها باید شرایط را به گونه ای ترتیب دهند که شاگردان بهراحتی بتوانند تفکرات خود را در کلاس بیان کنند؛ بنابراین، در این مقاله با بررسی منابع کتابخانه ای و تحلیل آنها، اطلاعات لازم در این زمینه گردآوری شد و پس از تبیین مفاهیم و پیشینه ی تحقیق، به بررسی نقش معلم، تدریس موثر بر پرورش این قابلیت و عوامل موثر بر آن پرداخته شد. نتایج این بررسی نشان داد که خلاقیت یک توانایی است که همه افراد آن رادارند که هم ناشی از عوامل فردی است و هم عوامل جمعی و اجتماعی؛ بنابراین، میتوان آن را پرورش داد و بهترین محل برای پرورش خلاقیت ، مدرسه است و مهمترین شخص، نیز معلم هست که با استفاده از شیوه های نوین و فعال و با توجه به توانایی های هر دانش آموز، زمینه مناسبی را برای شکوفایی خلاقیت در دانش آموزان فراهم آورد

لینک کمکی