فایل رایگان نگاهي روانشناسانه به علل و عوامل وقوع آسيب هاي عمدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاهي روانشناسانه به علل و عوامل وقوع آسيب هاي عمدي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

آسیب های عمدی طیفی از آسیب های اجتماعی بوده که در جوامع ، آن را نوعی کج رفتاری و انحراف اجتماعی قلمداد می نمایند از این جهت این انحرافات باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد زیرا آسیب شناسی اجتماعی عبارت است از مطالعه نابسامانی و اختلال و عدم هماهنگی و تعادل در کارکردهای مربوط به کالبد حیات اجتماعی انسانها؛ شایان ذکر است این نوع کج روی ها پیامد های منفی مختلفی از جمله شکسته شدن هنجارهای مهم اجتماعی در سطح گسترده ، صرف هزینه های زیاد فعالیت های کنترلی ، مخدوش کردن حس اعتماد و اطمینان عمومی و عدم تمایل به هنوایی را در مردم ایجاد می نماید.

لینک کمکی