فایل رایگان وظايف متقابل والدين و فرزندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان وظايف متقابل والدين و فرزندان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

پدر و مادر در امر تربیت فرزند مسئولیت مهمی بر عهده دارند و در این رابطه باید پاسخگو باشند. کارکرد خانواده تامین نیازهای فرهنگی، اخلاقی، عاطفی، اقتصادی و انضباطی فرزندان و زمینه سازی برای رشد او در شرایط مطلوب اجتماعی و آماده سازی برای پذیرش مسوولیت های فردی و اجتماعی است. از سوی دیگر، فرزندان نیز در قبال والدین مسئولیت خطیری دارند. از آنجا که پدر و مادر واسطه فیض الهی به فرزندان هستند و رضای خدا در رضای ایشان است و احسان به والدین در قرآن در کنار عبادت خدا واجب شمرده شده است، بنابراین الزم است که حقوق آنها به خوبی شناخته و ادا شود. درباره مهمترین وظایف والدین در برابر فرزندان میتوان با این امور اشاره کرد: تفاهم و همراهی در پرورش و تربیت کودک، تعلیم و تربیت فرزند، مشورت با فرزند، دعا در حق فرزند، انتخاب نام نیکو، توجه به بهداشت فرزند، ولیمه و عقیقه. فرزندان نیز بطور متقابل وظایفی در برابر والدین دارند که برخی عبارتند از: احترام و اطاعت والدین، احسان و نیکی، سپاسگزاری، دعا در حق والدین، نفقه در صورت نیاز.

لینک کمکی