فایل رایگان ويژگيهاي معلم تراز انقلاب اسلامي از ديدگاه معلمان آموزش و پرورش منطقه شهداد (يک مطالعه کيفي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ويژگيهاي معلم تراز انقلاب اسلامي از ديدگاه معلمان آموزش و پرورش منطقه شهداد (يک مطالعه کيفي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی ویژگی های معلم تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه معلمان منطقه شهداد بود. روش این پژوهش از نوع کیفی بود که در آن از رویکرد پدیدار شناسی استفاده شد. شرکت کنندگان از میان معلمان منطقه شهداد انتخاب شدند. نمونه گیری از نوع هدفمند بود که با 30 شرکت کننده مصاحبه انجام گرفت. روش اصلی جمع آوری داده ها مصاحبه بدون ساختار و عمیق و روش تجزیه و تحلیل colaizzi، راهنمای فعالیت پژوهشگر بود. در طی فرایند بررسی ویژگی های معلم تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه معلمان منطقه شهداد مضمون اصلی اخلاقی و مذهبی با سه درون مایه تقوا، ایمان به خداو سعه صدر و مضمون اصلی ویژگیهای فردی با چهار درون مایه اعتماد به نفس، نشاط، آرمان گرایی، ظاهره و مضمون اصلی ویژگی های اجتماعی و ارتباطی با دو درون مایه رفتار اجتماعی مناسب و تعامل با دانش آموزان استخراج گردید. بنابر این می توان نتیجه گرفت نقش معلم در رساندن هر جامعه به اهداف و آرمان هایش بسیار مهم و قابل تامل است؛ پس برای رسیدن به این آرمان ها نیاز به طراحی و تدوین یک الگوی تربیت معلم تراز توسط متخصصان امر تعلیم و تره بیت احساس می شود، الگویی که بتواند پرورش دهنده ی همه ی ویژگی های یک معلم تراز و تمدن ساز در معلمان آینده باشد.

لینک کمکی