فایل رایگان آسيب شناسي دانش آموزان کلاس گريز و ارائه راهکار جهت ايجاد علاقه و در آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي دانش آموزان کلاس گريز و ارائه راهکار جهت ايجاد علاقه و در آنها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی عوامل موثر بر کلاس گریزی دانش آموزان است و از طرفی بدنبال حل این مشکل و ایجاد علاقه مندی در آنها است. این پزوهش با روش کیفی از نوع روایت پژوهی صورت گرفته و جامعه ی آماری آن کل معلمان مقطع راهنمایی شهرستان میناب هستند و نمونه آماری این پژوهش دو تن از معلمان روستای دهو می باشند که از طریق مصاحبه با آنان به گردآوری داده ها پرداخته شد و بیان دو روایت پرداخته شد که نگارنده ی روایت اول، دانش آموزی را که وضعیت آموزشی مطلوبی نداشت و در شرف ترک تحصیل بود. با توجه ویژه و دادن فرصت برای نشان دادن خود در زمینه های ورزشی، اعتماد به نفس بخشیده و زمینه پیشرفت و تحول او در امر تحصیل فراهم کرده است. همچنین نگارنده ی دوم معلمی است که برای اولین بار برای تدریس به مدرسه هنرستان می رود و با جو آن مدرسه و دانش آموزان آن آشنایی ندارد و با دانش آموزانی کلاس گریز و بی نظم و بسیار ضعیف مواجه می شود که در نهایت با عملکرد خوب خود می تواند اهداف خود را در زمینه تغییر آنها محقق کند.

لینک کمکی