فایل رایگان آسيب شناسي نظام آموزشي کشور ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي نظام آموزشي کشور ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این مقاله به دنبال آن است با توجه به تجربیات شخصی در زمینه ی امر آموزش و تحقیقات انجام شده در خصوص وضعیت موجود آموزش در مدارس ایران با توجه به شاخص های کلی و ازطریق مقایسه با سایر نظام های آموزش دنیا، آسیب شناسی کلی در این زمینه انجام دهد. در این مقاله سعی شده است همه ی ابعاد آموزشی و پرورشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تا جای امکان برای مشکلات و آسیب های مطرح شده راهکارهایی ارائه شود.مسائل مربوط به نظام آموزشی رسمی کشور در سه محور کلی که دغدغه ی اکثر افراد جامعه است از روش تحلیلی و اسنادی مورد بررسی قرار گرفته است. امید است که گام کوچکی در جهت تعالی سیستم آموزش و پرورش کشور عزیزمان، ایران اسلامی باشد.

لینک کمکی