فایل رایگان حفاظت از محيط زيست دريايي خزر با تاکيد بر کنوانسيون هاي بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حفاظت از محيط زيست دريايي خزر با تاکيد بر کنوانسيون هاي بين المللي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

آلودگی های زیست محیطی و به ویژه آلودگی دریاها از مسائل تهدیدکننده ای هستند که بشر امروزه با آن مواجه است.فعایت های انسان موجب شده است تا مقادیر قابل توجهی آلاینده ی دریایی ناشی از منابع مختلف در محیط زیست دریایی پراکنده گردد که در نهایت زیان های جبران ناپذیری را بر حیات دریایی وارد ساخته است. در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی، تصمیمات مقتضی در چهارچوب حقوق بین الملل اتخاذ شده است.در مطالعات انتقادی محیط زیست، حکومتها و سازمانها در استفاده نامطلوب از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر زیستی بیشترین نقش را دارند. از اینحیث شواهد حاکی از این است که به تبع از عواملی چند در حال حاضر دریای خزر به یکی از آلوده ترین اکوسیستم های آبی جهان بدل شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانهای در پی پاسخ به این سوال است که قوانین بین المللی حاکم بر آلودگی دریاها (دریای خزر) کدامند نتایج تحقیق مشخص کرد که: در کنار خسارت های غیر قابل تصور این صنعت به محیط زیست، سود سرشاراین شاخه از تجارت کمک شایان توجهی به جبران خسارات وارده کرده و علیرغم حوادث ایجاد شده، ایجاد تاسیسات حقوقی نوین و راهکارهای جدید باعت پیشرفت حقوق بین الملل دریاها در این بخش شده است. علیرغم این پیشرفت ها، افزایش حجم ناوگان تانکرهای نفتی، موجب افزایش بیش از پیش مخاطرات زیست محیطی در سطح آب های دنیا شده، لذا ضرورت دارد تا مقررات بازدارنده در این حوزه با سرعت و دقت بیشتری شناسایی و توسط دولت ها و صاحبان صنعت اعم از سازندگان، دارندگان و اداره کنندگان نفتکش ها مورد اجراء قرار گیرد.

لینک کمکی