فایل رایگان حق سرقفلي در فروشگاههاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حق سرقفلي در فروشگاههاي مجازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از مهم ترین مباحث مربوط به اجاره که جایگاه بسیاری در مباحث حقوقی و اقتصادی دارد وبحث سرقفلی در واحدهای تجاری بحثی روشن و احکام آن در فقه قوانین وآرامی محاکم دارای سابقه است با رواج فروشگاه های مجازی این مسئله نیز می تواند مطرح باشد که یک واحد تجاری الکترونیکی به اجاره واگذار شود. طبیعتا0 در این صورت مباحثی مانند حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت نیز قایل طرح خواهد بود گرچه بحث اجاره فروشگاه های اینترنتی جزء مباحث نو بنیاد و تازه تاسیس است ولی با توجه به گسترش و رونق فروشگاه های اینترنتی شاهد رواج آن در آینده خواهیم بود .مقاله حاضر به شرح و تبیین این مسئله و بررسی و جداسازی آن از مسایل مشابه در محیط اینترنت و تبین احکام آن می پردازد.

لینک کمکی