فایل رایگان حق مسکن در اسناد حقوق بين المللي بشر با تاکيد بر رويکرد ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حق مسکن در اسناد حقوق بين المللي بشر با تاکيد بر رويکرد ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

حق مسکن، به عنوان حقی بنیادین برای هر فرد در اکثر اسناد بین المللی حقوق بشری صراحتا پیش بینی شده است. مفهوم حق مسکن علاوه بر امکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل مولفه هایی است که توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هفت مورد تصریح شده است. با توجه به جایگاه ویژه دولت ها در حقوق بین الملل، بررسی حق مسکن به عنوان یکی از تعهدات دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از پرسش ها این است که اساس حقوقی تعهدات دولت ها در زمینه حق بر مسکن چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کنند. از سوی دیگر، از آن جا که اسناد بین المللی حقوق بشری و به طور خاص میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تعهدات متعددی را به کشورهای عضو جهت تامین دسترسی به مسکن مناسب تحمیل می نمایند سازوکارهای نظارتی مختلفی نیز جهت رسیدگی به نقض آن و روش های جبرانی برای افراد متاثر از آن پیش بینی شده است که در سطوح داخلی و بین المللی قابل بررسی است.

لینک کمکی