فایل رایگان حمايت از بزه ديدگان در پرتو عدالت ترميمي و ارائه راهکارها و تدابير پيشگيرانه در صنعت بيمه با تاکيد بر قانون بيمه مصوب 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حمايت از بزه ديدگان در پرتو عدالت ترميمي و ارائه راهکارها و تدابير پيشگيرانه در صنعت بيمه با تاکيد بر قانون بيمه مصوب 1395 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

حمایت از بزه دیدگان اصلی ترین هدف در قانون بیمه مصوب 1395 است و مهمترین دلیل این موضوع پیروی قانونگذار از عدالت ترمیمی است. امروزه در بیمه ، زاویه ی نگرش و شیوه ی تفکر ، گرایش کاملا مشخصی را به سوی مفاهیم بنیادین موجود در عدالت ترمیمی دارد .از آن جایی که یکی از اهداف اساسی کنونی مجازات در مرحله ی نخست اعاده ی وضع سابق بر ارتکاب جرم از طریق جبران خسارت زیان دیده است ، جایگاه بیمه در فرآیند خسارت زدایی از بزه دیدگان و ممانعت از مواجه گردیدن آنان با تعذر و اعسار مجرمان در جریان جبران خسارت کاملا مشهود است.در قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، احیا و توسعه ی حقوق و منافع بزه دیدگان در نظام کیفری و جبران انواع خسارات ناشی از جرم که از اهداف اساسی عدالت ترمیمی است از طریق سازو کارها و قابلیت های بیمه تحقق پیدا کرده است.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است .

لینک کمکی