فایل رایگان خشونت فوتباليست ها در حقوق کيفري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خشونت فوتباليست ها در حقوق کيفري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

خشونت عبارت است از اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال، حقوق فطری، طبیعی، اجتماعی و معنوی فرد، افراد، هویتها وهنجارهای اجتماعی.در سال های اخیر رشته های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال از هدف ورزش برای سلامت جسم و گذران اوقات فراغت خارج شده و به جای آنکه محلی باشند برای انجام رقابت های عاری از خشونت؛ گاه خود، دستخوش و درگیری های پ9ردامنه می شوند. تاریخ فوتبال مملو از صحنه های خشونت آمیز و تاثرآوری است که به هیچ وجه با کارکردها و اهداف متعالی این رشته ورزشی سنخیتی ندارد. در این راستا آمارهای موجود در زمینه شیوع این پدیده نابهنجار در فوتبال ، حاکی از آن است که حقوق کیفری برای مقابله با این پدیده ، با چالش هایی مواجه است که نمی تواند از تمام توان و ابزارهای خود جهت مقابله با خشونت در ورزش استفاده کنند. بدین سان در پژوهش حاضر تلاش شده ضمن تفکیک میان انواع خشونت مجاز و غیرمجاز در ورزش فوتبال و بیان ویژگی های هر یک ، به طور خاص به موانع و مشکلات حقوق کیفری برای مقابله با انواع خشونت ورزشکاران در فوتبال پرداخته شود.

لینک کمکی