فایل رایگان ديدگاه فقه و حقوق ايران در زمينه قتل هاي خيانت ناموسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ديدگاه فقه و حقوق ايران در زمينه قتل هاي خيانت ناموسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی دیدگاه فقه و حقوق ایران در زمینه قتلهای خیانت ناموسی میباشد. شیوه پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی میباشد. نتایج بیانگر آن است که ر فقه اسلامی جواز دفاع در شرایط ویژه و عدم ضمان جراحات و صدمات و ضرر و زیان مالی وارده بر مهاجم پذیرفته شدهاست و متقابلا0 مهاجم باید از عهده کلیه خسارات وارده بر مدافع در حالت عدم تعدی و تفریط مدافع، برآید. در حقوق اسلام مدافع در حالت دفاع مسئولیت کیفری ندارد، مگر آنکه تعدی و یا تفریط نموده باشد و عمل ارتکابی تنها راه ممکن نبوده باشد. اضطرار از جلمه مواردی است که علاوه بر مواد قانونی میتواند مستند شرعی قاعده فقهی دفاع مشروع باشد. قلمرو کاربرد قاعده دفاع مشروع، اعم از دفاع از مال بوده و شامل دفاع از جان خود و خانواده و عرض و آبرو و ناموس است. بلکه دفاع میتواند از دیگران نیز باشد، ولی دارای شرایط ویژه ای است. در ماده 630ق. م. ا سال 1391 به طور صریح به قتل فراش اشاره شده و شوهر را توانمند در قتل همسر و زانی نموده است در حالی که این امر دارای شرایط و حواشی مختلف میباشد که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و به عموم ابلاغ شود. در ماده 302بندث ق. م. ا سال 1392 به صورت نامشخص و عدم صریح به این امر پرداخته شده است که شوهر را مجاز به قتل زانیه و زانی نموده است.

لینک کمکی