فایل رایگان رقم سياه در تجاوزات جنسي عليه اطفال و وضعيت آمار جنايي رسمي در اين جرايم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رقم سياه در تجاوزات جنسي عليه اطفال و وضعيت آمار جنايي رسمي در اين جرايم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تجاوزات جنسی علیه اطفال ، سخت ترین ضربات را به خانواده و رشد و تکامل کودک ایجاد می کند و متاسفانه اثرات ناخوشایندی را در بر دارد و حتی مانع ایجاد رفتارهای بهنجار و سازگاری طفل با جامعه می شود.حال در این میان در بسیاری از مواقع آمار دقیقی از این تجاوزات در دسترس قرار نمی گیرد و حتی اعلام نیز نمی گردد، یعنی رقم سیاهی از این قبیل جرائم وجود دارد که علت بالا بودن آن در این است که اطفال از قشر آسیب پذیر جامعه هستند و توانایی دفاع و طرح شکایت را ندارند و حتی در صورت فراهم شدن شرایط شکایت، والدینشان به علت حفظ آبرو در غالب موارد از طرح شکایت خودداری میکنند و حتی در صورت شکایت هم ساز و کارهای موجود در کشور توان و امکان دفاع از اطفال بزهدیده جنسی را ندارد و موضوع در حکم رقم سیاه قرار می گیرد که به همین دلیل باید به این موضوع و بالابردن آمار جنایی دقیق و رسمی از این جرائم که چه بسا در موضوع پیشگیری هم بسیار تاثیرگذار است،توجه شایانی شود و راهکارهایی ارائه نمود که بر همین اساس گامی موثر برای حمایت از اطفال بزهدیده جنسی برداشته شود.این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است .

لینک کمکی