فایل رایگان ساختار نظارت بر رفتار قضات درامور زندانيان وبازداشتي ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساختار نظارت بر رفتار قضات درامور زندانيان وبازداشتي ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

ساختار نظارت بر رفتار قضات براساس آخرین اراده قانون گذار در راستای نظارت بر رفتاروعملکرد قضات، قانون نظارت بررفتارقضات مصوب 1390/7/17مجلس شورای اسلامی است . قانون مذکور دارای ابتکاراتی است که در زمینه نظارت وبازرسی عملکرد قضات راه گشای موثری نسبت به قوانین سابق بوده است. اهدافی چون تنوع پاسخ های انتظامی، رعایت حریم خصوصی ، یکسان سازی آیین های رسیدگی به تخلفات ، بیان انواع تخلفات قضات به صورت صریح وشفاف تر وهمچنین مجازات آنها ونحوه رسیدگی وصلاحیت مرجع رسیدگی مدنظرقرارگرفته است. به موجب ماده(2) قانون نظارت بر رفتار قضات تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می شوندازجمله قضات اجرای احکام کیفری و قضات ناظر زندان مشمول این قانون می باشند و این قانون بر عملکرد ورفتار قضات نظارت دارد و رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و صلاحیت قضایی آنها براساس این قانون است.ساختار نظارت بر رفتار قضات در قانون نظارت بر رفتار قضات وآیین نامه اجرایی آن ، من حیث المجموع، به صورت کلی است واین تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که تا چه اندازه ای برای نظارت بر رفتار قضات در امورزندانیان و بازداشتی ها مناسب وکافی است .

لینک کمکی