فایل رایگان سرپرستي کودکان بد سرپرست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سرپرستي کودکان بد سرپرست :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در فقه و قانون مدنی ایران که بر گرفته از فقه و شرع است فرزند خواندگی مورد قبول واقع نشده، اما با توجه به نیاز جامعه به حمایت از کودکان بدون سرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان سرپرستی کودکان بدون سر پرست ایجاد شد. فروپاشی خانواده و عوامل مختلف دیگر در جامعه، خانواده های زیادی را با بی سرپرستی و بد سرپرستی کودکان مواجه ساخته است. کودکان بی سرپرست کسانی هستند که گاهی حوادث و مشکلات طبیعی مانند سیل، زلزله و...والدین را از کودکان دور می کند و گاهی والدین خود با قرار دادن کودکان بر سر راه و یا مساجد تعمدا0 بی سرپرستی را به وجود میآورند. کودکان بدسرپرست آنانی هستند که دارای پدر و مادر و یا کسی که حضانت و نگهداری آن ها را بر عهده بگیرد هستند ولی به خاطرعوامل مختلفی مانند اعتیاد والدین، زندانی بودن، طلاق،بی بند و باری جنسی و اخلاقی و...فاقد صلاحیت برای سرپرستی از کودکان خود هستند. با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، امکان واگذاری کودکان بد سرپرست نیز فراهم شده در حالی که درگذشته اینگونه نبود، هر چند این قانون ویژگی های مثبت فراوانی دارد، اما موضوعات منفی هم دارد که یکی از آن ها موضوع ازدواج فرزند خوانده با سرپرست است . این مقاله به بررسی قانون حمایت از کودکان بد سرپرست می پردازد و در پایان به چالشها و ارائه راهکارها می پردازد.

لینک کمکی