فایل رایگان سياست جنايي در بزهکاري اطفال و نوجوانان در حقوق کيفري ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سياست جنايي در بزهکاري اطفال و نوجوانان در حقوق کيفري ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

توجه به منافع عالیه ی کودکان و نوجوانان در تدوین سیاست جنایی کارآمد، بخشی از روند توسعه و منافع ملی کشورها محسوب میشود. به همین جهت سیاست جنایی افتراقی ویژه در مبارزه با بزهکاری اطفال امری حیاتی است. در سطح بین الملل ی از ابتدای قرن بیستم نهضتی فراگیر در حمایت از حقوق کودک به ویژه در بعد کیفری آغازشده که حاصل آن کنوانسیون حقوق کودک 1989 است . ایران در سال 1373 با امضای آن تحت شرایطی به این کنوانسیون ملحق شد ولی به مفاد آن آنگونه که باید پایدار نبود . با توجه به آمار رو به رشد بزهکاری اطفال در جوامع بشری زنگ خطر پتانسیل بالقوه بزهکاری در اینگونه جوامع به صدا درآمده است. فلذا با توجه به ویژگیهای بزهکاری اطفال و نوجوانان اتخاذ سیاست جنایی سنجیده در این مورد به عنوان یکی از اولویت های مهم سیاست جنایی کشورها درآمده است . در ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 نوسانات زیادی در قوانین کیفری اطفال به وجود آمده است که در این نوشتار به نقد و بررسی آن به صورت تطبیقی با کنوانسیون حقوق کودک میپردازیم.

لینک کمکی