فایل رایگان سياست گذاري عمومي ، مدل نهادي ، کنش جمعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سياست گذاري عمومي ، مدل نهادي ، کنش جمعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مقاله پیش رو به بررسی علم سیاست گذاری عمومی ، مدل نهادی ، و کنش جمعی است. که مفاهیم کلیدی آن را تشکیل می دهند. در قلمرو سیاستی چندین نوع از علوم و فناوری مورد بحث واقع می شود که هر کدام از این سیاست ها بخشی از زنجیره دانش را تشکیل می دهد . اگرچه این حوزه ها با هم همپوشانی دارند و مرز مشخصی را نمی توان برای آن ها مشخص کرد . سیاستگذاری علم با مسائلی از جمله تامین مالی تحقیقات دانشگاهی ،مالکیت ، حقوق دارایی های فکری حاصل از تحقیقات علمی ، سیاست های آموزشی و سایر مسائل سرو کار دارد.( قاضی نوری، (1396 سیاست گذاری عمومی از چندین مدل تشکیل شده است مانند مدل نهادی ، فرایندی ، گروهی ، نخبگان ، عقلانی ، فزاینده ، تئوری بازی، انتخاب عمومی و سیستم . که در این مقاله مدل نهادی از منظر تعاملات و کنش های جمعی مورد بحث قرار می گیرد. همچنین به بررسی سیاست عموم و ارتباط آن با آموزش عالی نیز پرداخته شده و این موضوع نیز به چالش کشیده شده است.

لینک کمکی