فایل رایگان سير تاريخي ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سير تاريخي ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

نخستین بار در زمان ناصرالدینشاه قاجار فرمانی صادر شد که ادارهای تشکیل شود که مرجع ثبتاسنادباشد و موافق دول متمدنه تمبرزده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط شود. پس از استقرار مشروطیت قانونی با نام قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد. این قانون مقرر میکرد که اداره ثبت اسنادی مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی و وزارت عدلیه تاسیس شود. سپس در سال 1302ش. با نسخ قانون قبلی قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده تصویب شد که در آن اسناد ثبت شده بدون احتیاج به حکم دادگاه لازمالاجرا بود. درنهایت در اسفندماه سال 1310 قانون ثبت اجباری یا عمومی تصویب و از آن موقع تاکنون 16 ماده به قانون یاد شده الحاق و با اصلاحاتی که به تدریج در مواد قانون و آئین نامه مربوطه به عمل آمده در حال اجراست.

لینک کمکی