فایل رایگان جايگزيني پوشش کادميوم با پوشش روي نيکل در قطعات ثابت ناحيه سرد توربين گازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگزيني پوشش کادميوم با پوشش روي نيکل در قطعات ثابت ناحيه سرد توربين گازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پوشش های کادمیوم با مقاومت به خوردگی مطلوبی که ایجاد می کنند استفاده فراوانی در صنعت خصوصا صنعت توربین سازی دارند. قوانین جدید زیست محیطی در دنیا استفده از عنصر کادمیوم را محدود کرده لذا مهندسان سطح ترغیب شده اند جایگزین مناسبی برای پوشش های کادمیوم بیابند. یکی از مناسب ترین پوشش های جایگزین آلیاژ روی نیکل می باشد. پوشش های روی نیکل تمام خاصیت های پوشش کادمیوم را دارا می باشد و در بعضی موارد بهتر عمل می کند. پوشش روی نیکل و کادمیوم به صورت کاملا صنعتی روی قطعه Ring Outer توربین گاز تیدا ساخت شرکت توربین ماشین خاورمیانه اعمال شده و تحت آنالیز طیف سنجی پراکندگی انرژی اشعه ایکس، پراش اشعه ایکس، آزمون خوردگی پلاریزاسیون قرار گرفته است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی قبل و بعد از خوردگی بررسی شده است. بررسی رفتار خوردگی پوشش ها طبق استاندارد ASTM G1-03 & ASTM G3-89(R.04) نشان می دهد پوشش روی نیکل رفتار خوردگی مناسب تری نسبت به پوشش کادمیوم دارد و در عمل طول عمر بیشتری برای قطعه ایجاد می کند. طبق استاندارد ASTM B 571 آزمون های چسبندگی برای هر دو پوشش نتایج مثبت نشان داده است.

لینک کمکی