فایل رایگان ساخت لايه نازک شفاف آبگريز پايه سيليکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساخت لايه نازک شفاف آبگريز پايه سيليکا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این پژوهش با استفاده از روش پوشش دهی غوطه وری، لایه نازک شفاف آبگریزی با استفاده از پیش ماده های تتراتیل اورتو سیلیکات (TEOS)، تری متوکسی متیل سیلان (TMMS) و تری کلرومتیل سیلان (TCMS) روی شیشه لام اعمال شد. مورفولوژی و زاویه ترشوندگی پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و دستگاه اندازه گیری زاویه تماس بررسی شد. نتایج نشان داد که با اعمال پوشش، زاویه ترشوندگی از 65/487 به 123/401 درجه افزایش یافت. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی نیز توزیع یکنواختی از نانوذرات هیبریدی در زمینه پلیمری نشان دادند. دستگاه سختی سنج مدادی سختی 5H را برای پوشش بدست آمده نشان داد که سختی بسیار مناسبی می باشد.

لینک کمکی