فایل رایگان ساخت و مشخصه يابي پوشش پلي دوپامين بر روي نانوذرات اکسيد گرافن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساخت و مشخصه يابي پوشش پلي دوپامين بر روي نانوذرات اکسيد گرافن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

گرافن اکساید ماده ای دو بعدی است که به صورت تک لایه، با ساختار شش ضلعی و کریستالی ساخته شده است که بر روی صفحاتش، گروه های اکسیژنی وجود دارد. این ماده از زیست سازگاری بهتری نسبت به گرافن برخوردار است و می تواند در صنایع پزشکی کاربردهای بهتری از خود نشان دهد. با وجود ویژگی های قابل توجه، از بزرگترین مشکلات حاضر در زمینه کاربرد نانوذرات می توان به آگلومره شدن و در نهایت کاهش شدید خواص نانوذره تولیدی اشاره کرد. با در نظر گرفتن خواص محدود سمیت اکسید گرافن و اهمیت توانایی ایجاد برهمکنش با ساختارهای پلیمری برای بهبود خواص مکانیکی، می توان از دوپامین به عنوان عامل اصلاح کننده نانوذرات استفاده کرد. هدف از پژوهش حاضر بنابراین ساخت و بررسی پوشش پلی دوپامین بر روی نانوذرات اکسید گرافن می باشد. به این منظور، پس از فرآیند پوشش دهی، نمونه پوشش داده شده با تکنیک های پراش پرتو ایکس، طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه، آزمون طیف سنجی رامان، آزمون طیف سنجی مرئی فرابنفش از نظر شیمیایی، مشخصه یابی شد. همچنین با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ نیروی اتمی نمونه از نظر ساختاری بررسی شد. نتایج نشان داد با قرارگیری دوپامین روی اکسید گرافن، ضخامت نمونه از 11/7 نانومتر به 23/9 نانومتر افزایش پیدا کرد. همچنین افزایش زمان تهنشینی نانوذرات پوشش داده تا 10 ساعت، نشان داد می توان پلی دوپامین را به عنوان یک پایدار کننده به خوب در نظر گرفت.

لینک کمکی